Istoric - IMSP Maternitatea Municipală nr.2 Chişinău

Căutare
Go to content

Main menu:

Istoric

Cladirea1
pancarta1
pancarta2
IMSP „MATERNITATEA MUNICIPALĂ Nr. 2” a fost prima maternitate din ţară care a fost construită ca maternitate „tip” în anul 1949, activând de la începutul an. 1950, pentru 80 de paturi obstetricale. În decursul a mai multor decenii, a parcurs un traseu plin de realizări remarcabile, evenimente frumoase, având mereu ca scop obiective noi. A fost iniţiatoarea a celor mai avansate reforme organizatorice metodice, a implementat numeroase proiecte la nivel orăşănesc şi chiar republican, îndeplinind fucţia de Maternitate Republicană aproximativ 20 de ani. Aici au fost aplicate metode noi de tratament, bazate pe cele mai avansate realizări ale ştiinţei medicale şi practicii autohtone, pentru eficientizarea asistenţei medicale acordate cetăţenilor ţării.
Concomitent cu extinderea spaţiului şi a numărului de paturi, se fondează serviciile specializate clinice şi paraclinice, se îmbunătăţesc condiţiile de activitate a serviciului de diagnosticare.
Odata cu avansarea medicinei, a sporit evident şi potenţialul profesionist a cadrelor medicale. Realizările obţinute pe parcursul activităţii instituţiei se elaborează în primul rînd colectivului de profesionişti; medici şi moaşe calificate; de asemenea şi manageri iscusiţi, care au consolidat un colectiv de forţă.
Instituţia a reuşit pe parcursul anilor să reziste mai multor intemperii şi vremuri dramatice prin care i-a fost dat să treacă.
Perioada anilor 1995-2007 poate fi apreciată ca o etapă de tranziţie încordată în activitatea staţionarului, caracterizată de reducerea finanţării instituţiei, reducerea numărului de paturi, micşorarea Secţiilor insituţiei noastre, fapt ce a trezit tentativa de a închide IMSP „MATERNITATEA MUNICIPALĂ Nr. 2”. Am rezistat graţie oamenilor de bună credinţă şi le mulţumim tuturor celor care nu au avut frică, ci s-au opus acestui act distructiv.
Deja a patra generaţie se bucură de serviciile IMSP „MATERNITATEA MUNICIPALĂ Nr. 2”, fapt care ne mobilizează să perseverăm şi să trasăm perspectivele realizărilor viitoare.

Graţie investiţiilor oferite de Administraţia Publică Locală, dar şi de eventualii sponsori, am reuşit să dotăm instituţia cu aparataj performant care corespunde cerinţelor mondiale: sălile de naştere, incubatoare funcţionale pentru nou-născuţi, sisteme performante de resuscitare şi îngrijire a nou-născuţilor şi cardiografe pentru monitorizarea continuă a fătului în burtica mamei; sălile de operaţie cu mese funcţionale performante, aparate pentru anestezie de ultimă generaţie, cardiopulsoximetre pentru fiecare pacientă, monitorizare continuă în timpul operaţiei şi în perioada postoperatorie; salonul de Ultrasonografie cu aparat de ultrasonografie 4D care ne oferă posibilitatea să investigăm gravidele, lăuzele şi nou-născuţii în permanenţă.
În condiţiile concurenţei acordării calitative a asistenţei medicale, succesul nostru constă în primul rînd în dotarea Maternităţii cu utilaj medical modern şi desigur perfecţionarea continuă a personalului medical.
În anul 2006 şi 2011, IMSP „MATERNITATEA MUNICIPALĂ Nr. 2” a fost supusă evaluării de Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Medicină a Ministerului Sănătăţii a Republicii Moldova, unde a primit o apreciere înaltă a activităţii curative. Aceasta este supusă anual evaluării curente, conform cerinţelor Ministerului Sănătăţii a Republicii Moldova.
Activitatea colectivului este orientată spre perfecţionarea continuă a asistenţei medicale specializate, spre ridicarea nivelului de cultură medicală, cultivarea şi educarea cadrelor noi.
Administraţia depune eforturi considerabile în vederea monitorizării continue a instituţiei pentru a menţine prestigiul conferit de societate.
În încheiere constatăm că IMSP „MATERNITATEA MUNICIPALĂ Nr. 2”, este, a fost şi va rămâne o instituţie de ocrotire a sănătăţii a mamei şi copilului, unde au văzut lumina zilei în jur de 220 000 de cetăţeni ai Republicii Moldova. De asemenea, IMSP „MATERNITATEA MUNICIPALĂ Nr. 2”, etse prima instituţie de „tip”- maternitate din Republica Moldova şi un edificiu arhitectural istoric. Aici au fost pregătiţi zeci de mii de studenţi, subordonatori, internişti, rezidenţi şi doctoranzi. De aici au răsărit cele mai lucide personalităţi în obstetrică şi ginecologie: academicianul G. Paladi, MC AS RM prof. E. Gladun, G. Marcu, A. Serbenco, M. Moldovanu, M. Moşneaga, M.Stermberg etc.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu